Województwo Podkarpackie Województwo Małopolskie Województwo Świętokszyskie Województwo Śląskie Województwo Opolskie Województwo Dolnośląskie Województwo Lubuskie Województwo Łódzkie Województwo Wielkopolskie Województwo Zachodniopomorskie Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwo Pomorskie Województwo Warmińsko-Mazurskie Województwo Mazowieckie Województwo Lubelskie Województwo Podlaskie

Dobra Marka 2011
Laur Klienta 2006-2007

Nagrody - Dobra Marka
oraz Laur Klienta dla
sieci serwisów Point S.

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Lokalizator serwisówRozszerzona Gwarancja


Uszkodziłeś oponę, nie możesz jej naprawić – odbierz nową*

Program „Rozszerzona gwarancja Point S” obejmuje opony Point S: Summerstar, Winterstar oraz Allseason jest 12- miesięcznym ubezpieczeniem Twoich opon, zapewniającym bezwzględny spokój i oszczędność Twojego budżetu w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. Jeśli zakupiona przez Ciebie opona zostanie uszkodzona, naprawimy ją w serwisie sieci Point S lub w przypadku braku możliwości naprawienia wydamy nową w ciągu 14 dni roboczych. W przypadku braku możliwości wydania identycznej opony zwrócimy koszty jej zakupu.

Zasady programu „Rozszerzonej gwarancji Point S


Program jest formą ochrony w przypadku niesprzyjającego zdarzenia losowego. Nie obejmuje on przypadków nadużycia lub niewłaściwego eksploatowania opon np. poprzez używanie opon w sportach motorowych lub uszkodzeń powstałych w wyniku wad pojazdu wpływających na oponę. Gwarancja Twojego bezpieczeństwa jaką przedkładamy w postaci programu „Rozszerzonej gwarancji Point S” obejmuje uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie normalnej eksploatacji.

Poniżej przedstawiamy przykłady zdarzeń objętych i wyłączonych z programu:

Zdarzenia objęte programem „Rozszerzonej gwarancji Point S”

- Opona uszkodzona w wyniku uderzenia;
- Uszkodzenia nienaprawialne;
- Nienaprawialne przedziurawienie;
- Uszkodzenie opony w wypadku pojazdu;


Zdarzenia wyłączone z programu „Rozszerzonej gwarancji Point S”

- Niewłaściwe użytkowanie opony np. uszkodzenie opony spowodowane przeładowaniem lub zbyt niskim ciśnieniem w oponie;
- Nadużycie opony, np.: nierówny bieżnik w efekcie użytkowania jej na torze wyścigowym lub wskazujące na używanie opony w sportach motorowych;
- Nieprawidłowo założona opona, nieprawidłowe wyważenie koła / opony lub nieprawidłowo wykonana naprawa;
- Nierówne i szybkie zużycie spowodowane mechaniczną nieregularnością konstrukcji pojazdu, np. brakiem zbieżności pojazdu;
- Nieodpowiednie składowanie i uszkodzenia wywołane niekorzystnymi warunkami pogodowymi;
- Przypadki wandalizmu;
- Wszelkie koszty dodatkowe wynikające z niesprawności opony (odesłanie do punktu zakupu, szkody osobowe oraz materialne, koszty montażu itp.);

Rejestracja „Rozszerzonej gwarancji Point S”

W ciągu 3 dni od daty zakupu opony, klient chcący skorzystać z bezpieczeństwa gwarantowanego w programie obejmującego opony Point S, musi zarejestrować swoje dane na stronie internetowej: www.point-s.pl , w zakładce „Rozszerzona gwarancja Point S”
Po uzupełnieniu wymaganych danych: imię, nazwisko adres mailowy, nr dokumentu zakupu, nazwa opony, bieżnik i rozmiar, ilość sztuk, nazwa dealera u którego została zakupiona opona, numer dokumentu sprzedaży, cena zakupu oraz zgoda na przetwarzanie danych -na podany adres e-mail klienta, wysłana zostanie wiadomość kodem certyfikatu potwierdzającego rejestrację w programie.

Formularz zgłoszeniowy

Rejestracja „Roszczenie uczestnika programu „Rozszerzonej gwarancji Point S””

Po stronie Klienta leży dostarczenie opony do serwisu, w którym zakupił oponę Point S wraz z potwierdzeniem mailowym otrzymania certyfikatu przystąpienia do programu, otrzymanego podczas rejestracji.

Serwis zweryfikuje możliwość naprawy opony, w przypadku pozytywnej opinii dokona bezgotówkowej naprawy (uwaga ubezpieczenie nie obejmuje kosztów zdjęcia opony, wyważenia, zamontowania ) wydając oponę Klientowi, który pokryje koszty wszystkich innych usług poza kosztem jej naprawy. Kolejno serwis zgłosi roszczenie do Point S na „Karcie rozszerzonej gwarancji Point S” dostępnej w zakładce „Ubezpieczenie opon Point S”. Prawidłowe wypełnienie „Karty rozszerzonej gwarancji Point S” jest warunkiem koniecznym pokrycia kosztów naprawy opony przez Point S.

W przypadku negatywnej opinii serwisu dotyczącej możliwości naprawy opony, serwis przyjmie zgłoszenie ubezpieczenia na „Karcie rozszerzonej gwarancji Point S” dostępnej na stronie www.point-s.pl w zakładce „Rozszerzona gwarancja Point S” odsyłając jego kopię oraz zdjęcie opony na adres ubezpieczenie@point-s.pl

W ciągu 14 dni od zgłoszenia roszczenia do serwisu, w którym opona została zakupiona, Point S dostarczy nową oponę a w przypadku odnotowania braku jej dostępności zwróci Klientowi poniesiony koszt zakupu opony.

Opłaty za montaż oraz usługi serwisowe naliczane są oddzielnie i stanowią koszt klienta.


(*) Zgodnie z Regulaminem programu „Rozszerzonej gwarancji Point S”