Województwo Podkarpackie Województwo Małopolskie Województwo Świętokszyskie Województwo Śląskie Województwo Opolskie Województwo Dolnośląskie Województwo Lubuskie Województwo Łódzkie Województwo Wielkopolskie Województwo Zachodniopomorskie Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwo Pomorskie Województwo Warmińsko-Mazurskie Województwo Mazowieckie Województwo Lubelskie Województwo Podlaskie

Dobra Marka 2011
Laur Klienta 2006-2007

Nagrody - Dobra Marka
oraz Laur Klienta dla
sieci serwisów Point S.

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Lokalizator serwisówRozszerzona Gwarancja Point S


Uszkodziłeś oponę, nie możesz jej naprawić – odbierz nową*

Program „Rozszerzona gwarancja Point S” obejmuje opony Point S: Summerstar, Winterstar oraz Allseason jest 12- miesięcznym ubezpieczeniem Twoich opon, zapewniającym bezwzględny spokój i oszczędność Twojego budżetu w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. Jeśli zakupiona przez Ciebie opona zostanie uszkodzona, naprawimy ją w serwisie sieci Point S lub w przypadku braku możliwości naprawienia wydamy nową w ciągu 14 dni roboczych. W przypadku braku możliwości wydania identycznej opony zwrócimy koszty jej zakupu.

Zasady programu „Rozszerzonej gwarancji Point S


Program jest formą ochrony w przypadku niesprzyjającego zdarzenia losowego. Nie obejmuje on przypadków nadużycia lub niewłaściwego eksploatowania opon np. poprzez używanie opon w sportach motorowych lub uszkodzeń powstałych w wyniku wad pojazdu wpływających na oponę. Gwarancja Twojego bezpieczeństwa jaką przedkładamy w postaci programu „Rozszerzonej gwarancji Point S” obejmuje uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie normalnej eksploatacji.

Poniżej przedstawiamy przykłady zdarzeń objętych i wyłączonych z programu:

Zdarzenia objęte programem „Rozszerzonej gwarancji Point S”

- Opona uszkodzona w wyniku uderzenia;
- Uszkodzenia nienaprawialne;
- Nienaprawialne przedziurawienie;
- Uszkodzenie opony w wypadku pojazdu;


Zdarzenia wyłączone z programu „Rozszerzonej gwarancji Point S”

- Niewłaściwe użytkowanie opony np. uszkodzenie opony spowodowane przeładowaniem lub zbyt niskim ciśnieniem w oponie;
- Nadużycie opony, np.: nierówny bieżnik w efekcie użytkowania jej na torze wyścigowym lub wskazujące na używanie opony w sportach motorowych;
- Nieprawidłowo założona opona, nieprawidłowe wyważenie koła / opony lub nieprawidłowo wykonana naprawa;
- Nierówne i szybkie zużycie spowodowane mechaniczną nieregularnością konstrukcji pojazdu, np. brakiem zbieżności pojazdu;
- Nieodpowiednie składowanie i uszkodzenia wywołane niekorzystnymi warunkami pogodowymi;
- Przypadki wandalizmu;
- Wszelkie koszty dodatkowe wynikające z niesprawności opony (odesłanie do punktu zakupu, szkody osobowe oraz materialne, koszty montażu itp.);

Rejestracja „Rozszerzonej gwarancji Point S”

W ciągu 3 dni od daty zakupu opony, klient chcący skorzystać z bezpieczeństwa gwarantowanego w programie obejmującego opony Point S, musi zarejestrować swoje dane na stronie internetowej: www.point-s.pl , w zakładce „Rozszerzona gwarancja Point S”
Po uzupełnieniu wymaganych danych: imię, nazwisko adres mailowy, nr dokumentu zakupu, nazwa opony, bieżnik i rozmiar, ilość sztuk, nazwa dealera u którego została zakupiona opona, numer dokumentu sprzedaży, cena zakupu oraz zgoda na przetwarzanie danych -na podany adres e-mail klienta, wysłana zostanie wiadomość kodem certyfikatu potwierdzającego rejestrację w programie.

Formularz zgłoszeniowy

Rejestracja „Roszczenie uczestnika programu „Rozszerzonej gwarancji Point S””

Po stronie Klienta leży dostarczenie opony do serwisu, w którym zakupił oponę Point S wraz z potwierdzeniem mailowym otrzymania certyfikatu przystąpienia do programu, otrzymanego podczas rejestracji.

Serwis zweryfikuje możliwość naprawy opony, w przypadku pozytywnej opinii dokona bezgotówkowej naprawy (uwaga ubezpieczenie nie obejmuje kosztów zdjęcia opony, wyważenia, zamontowania ) wydając oponę Klientowi, który pokryje koszty wszystkich innych usług poza kosztem jej naprawy. Kolejno serwis zgłosi roszczenie do Point S na „Karcie rozszerzonej gwarancji Point S” dostępnej w zakładce „Ubezpieczenie opon Point S”. Prawidłowe wypełnienie „Karty rozszerzonej gwarancji Point S” jest warunkiem koniecznym pokrycia kosztów naprawy opony przez Point S.

W przypadku negatywnej opinii serwisu dotyczącej możliwości naprawy opony, serwis przyjmie zgłoszenie ubezpieczenia na „Karcie rozszerzonej gwarancji Point S” dostępnej na stronie www.point-s.pl w zakładce „Rozszerzona gwarancja Point S” odsyłając jego kopię oraz zdjęcie opony na adres ubezpieczenie@point-s.pl

W ciągu 14 dni od zgłoszenia roszczenia do serwisu, w którym opona została zakupiona, Point S dostarczy nową oponę a w przypadku odnotowania braku jej dostępności zwróci Klientowi poniesiony koszt zakupu opony.

Opłaty za montaż oraz usługi serwisowe naliczane są oddzielnie i stanowią koszt klienta.


(*) Zgodnie z Regulaminem programu „Rozszerzonej gwarancji Point S”